4 processer

De fire motivationsprocesser
I den motiverende samtale arbejder man med fire fundamentale motivationsprocesser. En motivationsproces kan forstås som et centralt led i motivationsarbejdet, man som professionel bør fokusere på og tilpasse samtalen til for at skabe progression i samtalen og i motivationsarbejdet.

De fire fundamentale motivationsprocesser består i:
• At opbygge relationen til personen og skabe engagement
• At afklare målet for samtalen og skabe fokus
• At frembringe personens forandringsudsagn og øge motivationen
• At forhandle en plan og sikre forpligtelse til forandringen

trappen

Første motivationsproces – relation og engagement
Relationen mellem den professionelle og personen udgør hele grundlaget for motivationsarbejdet, og derfor består første motivationsproces i et fokus på at opbygge en samarbejdende og empatisk relation med personen. Her vil den professionelle typisk benytte sig af personcentrerede værktøjer og samtalestrategier, der får engageret personen i samtalen. Mere konkret kan man eksempelvis forsøge at afstemme forventninger til samtalen og anvende åbne spørgsmål og aktiv lytning, idet disse strategier kan medvirke til at åbne op for personens perspektiv og få involveret personen i samtalen.

Her kan du se et eksempel på den motiverende samtales første proces, hvor en læge opbygger en samarbejdende relation ved at afstemme samtalens dagsorden og udvise interesse og empati for patientens syn på medicinsk behandling:

Anden motivationsproces – mål og fokus
Anden motivationsproces består i at fokusere på et mål. Hvad skal samtalen egentlig handle om? Forandringsprocesser kan være komplekse, og det er vigtigt for alle parter at vide, hvad samtalen mere præcist sigter mod. Nogle samtaler kan på forhånd have et tydeligt mål, mens det for andre samtaler kan tage længere tid at finde ud af, hvad målet skal være, fordi der skal bruges tid på at vende flere forskellige muligheder, inden man kan fokusere på en bestemt løsning. Her er det til en stor hjælp for personen, at få tid til og mulighed for at prioritere, hvad der er vigtigst at fokusere på.

Her kan du se et eksempel på den motiverende samtales anden proces, hvor en jobkonsulent får en ledig borgers ideer og tanker om forskellige muligheder på banen:

Tredje motivationsproces – forandringsudsagn og indre motivation
Når relationen er på plads, og det er tydeligt, hvilken forandring samtalen sigter mod, består opgaven i at øge momentum i personens motivation. Her begynder den professionelle mere systematisk at styrke personens indre motivation for forandring og anvender værktøjer og strategier, der kan få personen til at fortælle om sine ønsker, evner og grunde til forandring. Målet er at få personen til selv at argumentere for forandringen. Her søger den professionelle at mobilisere alt det, der potentielt set kan motivere personen og få det til at fylde mere og mere i samtalen.

Her kan du se et eksempel på den motiverende samtales tredje proces, hvor en sygeplejerske frembringer og styrker en borgers motivation for forandring:

Fjerde motivationsproces – plan og forpligtelse
Det er i sig selv motiverende for os alle at have en plan. Noget man tror på, og som angiver nogle konkrete handlinger i vejen hen imod den ønskede forandring. Dette er fokusområdet i fjerde motivationsproces. Hvem gør hvad, hvornår og hvordan er centrale spørgsmål i denne proces. Det er vigtigt, at denne proces stadig bygger på ånden i den motiverende samtale, så mål, delmål og indsatser udarbejdes i et tæt samarbejde mellem den professionelle og personen.

Her kan du se et eksempel på den motiverende samtales fjerde proces, hvor en læge i et tæt samarbejde med en patient, hjælper til at tage en beslutning om næste skridt:

De fire motivationsprocesser skal ikke forstås som rigide faser, trin eller stadier i samtalen, men skal snarere forstås som en ramme for, hvilken del af motivationsarbejdet, den professionelle skal fokusere på. Er personen engageret i samtalen? Har vi et klart mål for samtalen? Er personens motivation til forandring stærk nok? Har personen en klar plan for forandringen? Er nogle af de vigtige spørgsmål man som professionel kan stille sig selv og som tydeliggøre, hvilken motivationsproces man skal fokusere på.