Korte introfilm

For at se videoerne klikkes på play-knappen.

 

Introduktion til den motiverende samtale

Kort introduktion til den motiverende samtale

De fire motivationsprocesser

De fire motivationsprocesser kort fortalt

Første motivationsproces: Opbyg relation

Anden motivationsproces: Fokuser

Tredje motivationsproces: Frembring

Fjerde motivationsproces: Planlæg

De fire personcentrerede værktøjer

De fire personcentrerede værktøjer kort fortalt

Åbne spørgsmål

Bekræftende udsagn

Refleksioner

Opsummeringer

Forandringsudsagn

Forandringsudsagn kort fortalt

Forskellige typer af forandringsudsagn

Modstand og den motiverende samtale

Modstand kort fortalt

Håndtering af modstand vha. refleksioner

Håndtering af modstand vha. autonomi

Information

Information kort fortalt

UGU modellen for personcentreret information