Implementering

Implementering sikrer fastholdelse og ændring i praksis
Implementering er det, der sikrer, at den professionelle i sidste ende anvender den motiverende samtale i det praktiske arbejde med at motivere mennesker til forandring. Implementering af den motiverende samtale i en organisation er en kompleks størrelse, der tager tid og kræver ressourcer. Derfor er det vigtigt for en vellykket implementeringsproces, at der er opbakning til processen ’hele vejen rundt’.

Tre fokuspunkter for vellykket implementering
For at sikre en vellykket implementeringsproces er det vigtigt, at man iværksætter aktiviteter på tre niveauer: medarbejderniveau, lederniveau og organisationsniveau.

tre_elementer

Medarbejdere skal inddrages i processen, så det sikres at kompetenceudviklingen giver mening for dem. Det handler her om praktisk læring og et kompetenceløft i form af undervisning, træning og opfølgning. Ledelsen skal involveres og støtte og bakke op om indsatsen og afsætte de fornødne ressourcer. Og på organisationsniveauet skal strukturer og procedurer iværksættes, der muliggør fastholdelse og videreudvikling af læringen.