Opfølgning

Læring er en proces ikke en begivenhed
Flere studier i læring af den motiverende samtale har dokumenteret, at læring sker over tid og skal designes som en proces. Forskningen viser, at der er en klar forbindelse mellem omfanget af undervisning og træning og den professionelles evne til at udføre den motiverende samtale. Et kursus bør derfor ikke stå alene, men suppleres med opfølgende aktiviteter som vejledning, supervision, E-learning, kollegial sparring etc.

Før-under-efter
For at læring ikke af-læres efter et kursus i den motiverende samtale, anbefales det, at læringsprocessen bygger på tre fokusområder: aktiviteter før undervisningen, selve undervisningen og aktiviteter efter undervisningen.

laering_fastholdelse