Beskæftigelse

Vellykkede beskæftigelsessamtaler inddrager borgeren
Inden for de seneste år har der været en udvikling inden for beskæftigelsesområdet i retning af at forsøge at inddrage borgerne i de forandringer, de skal foretage. Man forstår i større grad borgeren som kompetent og som en ressource, der skal høres og inddrages i de beslutninger, der berører borgerens liv. Borgeren skal være en aktiv part i forandringsprocessen. Man ønsker at arbejde ud fra nogle principper om ’Borgeren ved roret’ og ’Borgeren i centrum’. Derfor har man flere steder inden for beskæftigelsesområdet valgt at implementere den motiverende samtale.

Den motiverende samtaler giver konkrete værktøjer til at inddrage borgere
Den motiverende samtale giver den professionelle, der har samtaler med personer om beskæftigelse, et værktøj til at arbejde personcentreret på en sådan måde, at man i større grad bliver i stand til at inddrage borgeren som en aktiv part i samtalen og i forandringsarbejdet når det handler om at udforme målsætninger og planer. Værktøjer fra den motiverende samtale som åbne spørgsmål og aktiv lytning (refleksioner og opsummeringer) er i særlig grad brugbare til at inddrage personen i forandringsarbejdet. Med disse værktøjer kan man tage udgangspunkt i borgerens situation og ønsker, og tilpasse indsats og tilbud til borgerens unikke situation. Dermed gør man borgeren aktiv og som en samarbejdspartner for forandringsprocessen.

At forene en borgercentreret tilgang med en myndighedsfunktion
Mange professionelle inden for beskæftigelsesområdet bøvler af og til med at forene hele den borgercentrerede tilgang med det at man også har en myndighedsfunktion, og at man af og til skal kontrollere og håndhæve forskellige regler. Her giver den motiverende samtale nogle klare redskaber til at håndtere hensynet til borgeren og hensynet til systemet, da metoden på en og samme gang både er personcentreret og styrende. Dermed kan professionelle arbejde borgercentreret inden for de rammer, systemet udstikker. Af og til kan borgere opleve, at de krav, der stilles fra myndighedernes side, ikke er i overensstemmelse med borgerens ege ønsker. Og dette skaber ofte modstand i samtalen. Her giver den motiverende samtale dels nogle klare redskaber til at forstå borgerens perspektiv og nogle brugbare strategier til at få skabt en samarbejdende relation til borgere, der udviser modstand.

Kilder:
Gregers Rosdahl: Den motiverende samtale i teori og praksis, Munksgaard 2013.
Barbro Holm Ivarsson: Praktisk handbok för MI-samtal på Försäkringskassan. Gothia 2011