Compliance

Compliance afhænger i høj grad af professionelles kommunikation
Kommunikation er en vigtig faktor i forhold til compliance. Mange undersøgelser har gennem de senere år dokumenteret, at personens grad af compliance i høj grad skyldes de professionelles kommunikative evner, hvor samarbejde og empati spiller en afgørende rolle i forhold til at øge compliance. God og dårlig kommunikation har en henholdsvis positiv og negativ effekt på personens compliance.

Den motiverende samtale forbedrer kvaliteten af kommunikationen
Den motiverende samtale kan hjælpe professionelle til at forbedre kommunikationen og øge samarbejdet ved at tage udgangspunkt i de spørgsmål og temaer, der er vigtige for personen: ”Hvad er bivirkningerne egentlig”?, ”Er jeg i virkeligheden så syg, som lægen siger?”, ”Hvad vil andre tænke?”, ”Kan jeg overhovedet finde ud af at følge behandlingen?” og ”Hvilken indflydelse vil behandlingen have på mit liv?”. Når den motiverende samtale viser sig at være effektiv i forhold til at øge compliance, skyldes det, at man med den motiverende samtale kan inddrage personen i beslutninger om behandling, og kan adressere den ambivalens, der ofte er ved at skulle starte i behandling. Personer kan føle sig splittede mellem de fordele og ulemper, der knytter sig til behandlingen. Her kan den motiverende samtales empatiske og personcentrerede tilgang bruges til at hjælpe med at udforske og afklare ambivalensen og til at inddrage personen i udformningen af behandlingsformen.

Kilder:
Gregers Rosdahl: Den motiverende samtale i teori og praksis, Munksgaard 2013.
Lundahl et al 2013: Motivational interviewing in medical care settings: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Miller og Rollnick: Motivationssamtalen i sundhedssektoren, Gyldendal 2009