Det sociale område

Mange samtaler inden for det sociale område handler om forandring
En stor del af arbejdet inden for det sociale arbejde består i samtaler om forandring. Det gælder når socialrådgiveren taler med ledige om job og uddannelsesmuligheder, når den ansatte på et rådgivningscenter taler med hjemløse om bolig- og jobmuligheder, og når ansatte inden for forsorgsområdet taler med indsatte om forebyggelse af tilbagefald til kriminalitet. Ved samtaler om forandring inden for det sociale område er det afgørende, at få inddraget personen i de forandringer personen står over for og få mobiliseret personens egen motivation for forandring.

Den motiverende samtale passer naturligt ind i det sociale område
Der er derfor et naturligt match mellem den motiverende samtale og indsatsen inden for det sociale område. Særligt passer ånden i den motiverende samtale og de personcentrerede værktøjer til det pædagogiske arbejde inden for det sociale område. Mange samtaler inden for det sociale område foregår med mennesker i krise, og her er det særlig vigtigt, at den professionelle formår at opbygge en empatisk relation til personen. Personen skal føle sig hørt og forstået og ikke tvunget til at foretage forandringer, som personen ikke er parat til. Værktøjer fra de motiverende samtale som åbne spørgsmål og refleksioner er afgørende i forhold til at oparbejde en empatisk relation til personen.

At hjælpe til at se egne muligheder og handlekompetencer
Særlig vigtigt er det for at lykkes med forandringer inden for det sociale område, at personen hjælpes til at se egne ressourcer, så man styrker troen på at forandring er mulig. Her giver værktøjer fra den motiverende samtale den professionelle nogle konkrete greb til at synliggøre personens styrker og reelt inddrage og samarbejde med personen om mulige planer og skridt i den rigtige retning.

Kilder:
Gregers Rosdahl: Den motiverende samtale i teori og praksis, Munksgaard 2013.
Melinda Hohman: Motivational Interviewing in Social Work Practice, Guilford press 2011