Rehabilitering

Rehabilitering handler om samarbejde og inddragelse
Rehabilitering bygger på en samarbejdende tilgang til personen, hvor personen inddrages i beslutninger om mål, delmål og konkrete aktiviteter. Rehabilitering er altid en skræddersyet indsats, der skal tilpasses personens ønsker og formåen og det er derfor afgørende for en vellykket rehabiliteringsproces, at professionelle der arbejder inden for rehabiliteringsområdet besidder en række kommunikative evner, der formår at skabe en samarbejdende relation til personen og inddrage vedkommende aktivt i processen. At kunne fremme, fastholde og styrke personens motivation er også en afgørende faktor for en vellykket rehabiliteringsproces, der ofte er en langvarig proces, hvor personens motivation kan være svingende.

Den motiverende samtale og rehabilitering – et naturligt match
Der er på mange måder et naturligt match mellem den motiverende samtale og rehabilitering, da begge tilgange bygger på samme værdiggrundlag. Med den motiverende samtales personcentrerede og samarbejdende tilgang kan professionelle sætte personen i centrum for rehabiliteringsprocessen og gøre personen til aktiv beslutningstager i det omfang personen magter det. Samtidig giver den motiverende samtale professionelle en række konkrete værktøjer til effektivt at øge personens motivation i rehabiliteringsprocessen. Personer, der er med i en rehabiliteringsproces, har ofte været ude for en eller flere skelsættende begivenheder der gør, at de har brug for at blive mødt med forståelse og empati og muligheden for at reflektere over den nye situation, de er havnet. Forandringer bør ikke forceres, og med den motiverende samtale sikrer den professionelle, at forandringsarbejdet tilpasses til personens parathed og at personen inddrages i løsninger og planer.

Kilder:
Gregers Rosdahl: Den motiverende samtale i teori og praksis, Munksgaard 2013.
Lundahl et al 2013: Motivational interviewing in medical care settings: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Miller og Rollnick: Motivationssamtalen i sundhedssektoren, Gyldendal 2009