Sundhed

Motivation er essentiel i forhold til livsstilsændringer
En stor del af sundhedsprofessionelles job består i at tale med borgere og patienter om livsstilsændringer, således at risikofaktorer som forhøjet blodtryk, overvægt, rygning, alkohol, fysisk inaktivitet etc. mindskes. Motivation spiller en afgørende rolle i forhold til at lykkes med disse livsstilsændringer. Ofte er mennesker der skal ændre livsstil ambivalente i forhold til forandringerne og har gavn af en sundhedsprofessionel samtalepartner, der kan hjælpe med at afklare deres ambivalens, afveje fordele og ulemper ved forandring og overveje mulige handlinger. Her har man sjældent brug for løftede pegefingre eller en hurtig ’one size fits all’ løsning.

Den motiverende samtale kan effektivt øge motivationen til livsstilsændringer
En lang række undersøgelser om sundhedsprofessionelles kommunikation har vist, at borgere og patienter oplever, at den sundhedsprofessionelle ikke lytter tilstrækkeligt til dem og inddrager dem i forandringsarbejdet. Med den motiverende samtales empatiske tilgang og personcentrerede værktøjer kan den sundhedsprofessionelle effektivt sikre, at der bliver taget udgangspunkt i personens situation og oplevelser. Samtidig giver metoden den professionelle nogle konkrete værktøjer til at sikre borger- og patientinddragelse. I den motiverende samtale er det afgørende for en vellykket forandringsproces, at personen ses som en aktiv samarbejdspartner, der har en masse erfaringer og viden om sig selv og egen formåen, og at personen bliver aktivt inddraget i samtalen og når der skal udarbejdes målsætninger og konkrete handleplaner.

Kilder:
Gregers Rosdahl: Den motiverende samtale i teori og praksis, Munksgaard 2013.
Lundahl et al 2013: Motivational interviewing in medical care settings: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Miller og Rollnick: Motivationssamtalen i sundhedssektoren, Gyldendal 2009