Feedback

Målgruppe
Feedback henvender sig til medarbejdere, der allerede er godt bekendt med den motiverende samtale, og som ønsker at gå i dybden med egen praksis og forfine sin samtaleteknik og anvendelse af den motiverende samtale.

Formål
At give medarbejderne mulighed for at forbedre deres anvendelse af den motiverende samtale i egen praksis. Ved at arbejde med optagede samtaler fra egen praksis, der analyseres vha. et kodnings- og feedback redskab kobles metoden endnu tættere til den enkeltes praksis.

Om feedback (MITI)
Her tages udgangspunkt i optagede samtaler fra medarbejdernes egen praksis. Samtalerne vurderes ud fra MITI feedbacksystemet, der er udviklet til at kvalitetssikre brugen af den motiverende samtale. Feedback’en har til formål at klarlægge, hvad deltageren allerede gør godt og hvor deltageren eventuelt kan forbedre sin samtaleteknik. Feedback’en tager altid udgangspunkt i en ressource- og løsningsfokuseret tilgang og sammen med medarbejderen udformes 1-2 udviklingspunkter, medarbejderen kan arbejde videre med. Feedback kan enten gøres individuelt eller laves som en gruppeseance med 5-8 medarbejdere.