Grunduddannelse i den motiverende samtale – 4 dage

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, der har samtaler med mennesker om forandring inden for områder som alkohol og stofmisbrug, sundhedsfremme, det sociale område, psykiatrien, kriminalforsorgen og beskæftigelsesområdet.

Formål
At medarbejderne får viden om og forståelse for betydningen af at arbejde personcentreret, hvor det er personens indre motivation, der bliver styrende for forandringsarbejdet. Derudover at medarbejderne efter kurset kan anvende værktøjer og teknikker der mobiliserer personens indre motivation i egen praksis.

Det lærer medarbejderne:

  • At skabe en samarbejdende relation til personen
  • At kunne frembringe og styrke en persons motivation til forandring
  • At udvikle planer i samarbejde med personen
  • At kunne anvende spørge-lytte teknikker fra den motiverende samtale
  • At hjælpe personen til at se egne ressourcer og handlekompetencer
  • At kunne håndtere modstand
  • At informere på en dialogbaseret og personcentreret måde

Undervisningen veksler mellem forskellige pædagogiske virkemidler, der sikrer involvering og læring herunder teorioplæg, eksempler fra praksis, videodemonstrationer, øvelser og træning samt erfaringsudveksling. Kurset retter sig mod medarbejdernes praktiske hverdag, og konkrete situationer fra medarbejdernes samtaler inddrages løbende i undervisningen. For at sikre at medarbejderne kan implementere læringen i sin hverdag, bygger kurset på høj grad af aktivitet.