Den motiverende samtale i grupper – 3 dage

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, der har gruppesamtaler med mennesker om forandring inden for områder som alkohol og stofmisbrug, sundhedsfremme, det sociale område, psykiatrien, kriminalforsorgen og beskæftigelsesområdet. Deltagelse i kurset forudsætter et fornuftigt kendskab til den motiverende samtale i både teori og praksis.

Formål
Medarbejderne får en forståelse for, hvordan den motiverende samtale kan anvendes i arbejdet med at styrke menneskers motivation i grupper, og hvad man skal være særligt opmærksom på, når man anvender den motiverende samtale i grupper.

Det lærer deltagerne
• At være gruppeleder og strukturere og styre
• At arbejde med motivation i grupper
• At skabe samhørighed i en gruppe
• At linke gruppedeltagere og finde fælles temaer
• At afklare en gruppes mål
• At afklare en gruppes ambivalens
• At håndtere forskellige slags gruppedeltagere
• At anvende den motiverende samtale i egne grupper

Undervisningen har fokus på træning og læring, og veksler derfor mellem forelæsninger og træning i grupper. Undervisningsformen er involverende og bygger på høj grad af aktiv deltagelse.