Introduktion til den motiverende samtale – 1 dag

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, der har samtaler med mennesker om forandring inden for områder som alkohol og stofmisbrug, sundhedsfremme, det sociale område, psykiatrien, kriminalforsorgen og beskæftigelsesområdet.

Formål
At give medarbejderne en basal viden om og forståelse for betydningen af at arbejde personcentreret, hvor det er personens indre motivation, der bliver styrende for forandringsarbejdet. Derudover at medarbejderne opnår et kendskab til begreber og teknikker i den motiverende samtale og hvordan de kan anvendes i egen praksis.

Det lærer medarbejderne:

  • En forståelse for ånden i en personcentreret samtaleform
  • En forståelse for motivation og ambivalens i forhold til forandring
  • Kendskab til teknikkerne i den motiverende samtale
  • Erfaring med at anvende teknikker fra den motiverende samtale

Der veksles mellem kortere teoretiske oplæg og praktiske øvelser og kurset retter sig mod medarbejernes praktiske hverdag. For at sikre at medarbejderen kan implementere læringen i sin hverdag, bygger kurset på høj grad af aktivitet.