MI Practitioneruddannelse

med certificering (København/Aarhus)

2024

Denne uddannelse er til dig, der ønsker at gå i dybden med den motiverende samtale og sikre, at du bruger metoden i din praksis. 

MI Practitioner-uddannelsen består af vores 4-dages grunduddannelsesforløb, vores 3-dages overbygningskursus samt fire gange feedback på dine samtaler i praksis. Vi afholder åbne hold flere gange om året i både København og Aarhus, og du sammensætter dit forløb, så det passer bedst i dit tempo. Uddannelsen kan også laves som skræddersyet forløb på arbejdspladsen. 

Grunduddannelse
På grunduddannelsen arbejdes der med de mest centrale ting i den motiverende samtale: At skabe en empatisk og samarbejdende relation, personcentrerede samtaleteknikker, frembringelse af personens egen motivation, håndtering af modstand, informationsdeling og planlægning. Læs evt. mere om grunduddannelsen her. 

Overbygning
Her har vi fokus på fordybelse og forfinelse af teknikkerne fra grunduddannelsen og vi arbejder os endnu tættere på din praksis. Derudover introduceres feedbackredskabet MITI og alle deltagere får konkret feedback på egne samtaler fra praksis. Læs evt. mere om overbygningen her.

Feedback
Den bedste måde at udvikle brugen af den motiverende samtale er feedback på rigtige samtaler fra din praksis. Feedbacken gives ud fra det validerede og internationalt anerkendte feedbackredskab MITI. Her finder vi dine styrker i metoden, og hvordan du kan forfine din brug af metoden i din praksis. Læs evt. mere om MITI her.

Certificering
Certificeringen i MI gives, hvis dine MI samtaler lever op til de internationalt anerkendte krav til MI-certificering.  

 

Dato og tidspunkt:
Datoer for grunduddannelse og overbygningen finder du i vores kursuskalender. Feedback’en tilpasses individuelt.

Sted:
Undervisning afholdes i København eller Aarhus og feedback’en sker telefonisk.

Pris:
Samlet pris for alle fire moduler og fire gange feedback på samtaler i praksis: kr. 23.000,- ekskl. moms og inkl. materialer og arbejdspapirer.

Underviser: 
Gregers Rosdahl 

Gregers er medlem af MINT og har undervist i den motiverende samtale i en årrække. Gregers er forfatter til bøgerne ‘Den motiverende samtale i teori og praksis’ og ‘Den motiverende samtale – Praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering’. 

Tilmelding og spørgsmål 
Kontakt Gregers Rosdahl på mail: Gregers@denmotiverendesamtale.dk
eller pr. tlf: 31791080.