MI Practitioneruddannelse – 7 dage

MI Practitioneruddannelse med certificering – 7 dages undervisning plus 4 gange feedback

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der har samtaler med mennesker om forandring inden for områder som alkohol og stofmisbrug, sundhedsfremme, det sociale område, psykiatrien, kriminalforsorgen og beskæftigelsesområdet.

Formål
På practitioneruddannelsen tilegner deltagerne sig den motiverende samtale på et højt kompetent niveau og lærer at bruge metoden systematisk og struktureret i egen praksis.

Det lærer medarbejderne:

 • At skabe en samarbejdende relation til personen
 • At kunne frembringe og styrke en persons motivation til forandring
 • At udvikle planer i samarbejde med personen
 • At kunne anvende spørge-lytte teknikker fra den motiverende samtale
 • At hjælpe personen til at se egne ressourcer og handlekompetencer
 • At kunne håndtere modstand
 • At informere på en dialogbaseret og personcentreret måde
 • At styre og strukturere en samtale ud fra metodens fire motivationsopgaver
 • At anvende åbne spørgsmål til at frembringe personens forandringsudsagn
 • At genkende og styrke forandringsudsagn
 • At udvise forståelse og empati for personens grunde til ikke at ændre adfærd
 • Forskellige strategier til at håndtere modstand
 • At anvende MITI feedbackredskabet

Forløbsbeskrivelse
Uddannelsen består af grunduddannelsen på fire dage, overbygningen på tre dage samt fire gange feedback på egne samtaler fra praksis.

Certificering

Certificeringen i MI gives, hvis samtalerne lever op til de internationalt anerkendte krav til MI-certificering.

Læs mere om uddannelsen her.