Oplæg

Vi afholder gerne oplæg på konferencer og temadage. Vores oplæg giver en introduktion til den motiverende samtale gennem en blanding af teori, øvelser og videodemonstration. Vi tilpasser naturligvis oplægget til jeres ønsker.

Vi har tidligere holdt oplæg i Danmark, USA og Norge inden for forskellige områder og temaer eksempelvis:
• Psykiatriområdet om involvering af borgeren
• Sundhedsområdet om patientinddragelse
• Beskæftigelsesområdet om aktivering af borgeren
• Sundhedsområdet om compliance
• Alkohol- og misbrugsområdet om motivation i behandlingsarbejdet
• Sundhedsområdet om rehabilitering

Kontakt os gerne, så vi kan drøfte mulighederne for et skræddersyet oplæg hos jer.