Overbygningsuddannelse

Den Motiverende Samtale (København)

VINTER 2024

Til dig, der allerede kender til Den Motiverende Samtale og nu ønsker at genopfriske og opdatere din viden om metoden og blive endnu bedre til at anvende Den Motiverende Samtale i praksis. 

Målgruppe
Praktikere der har et vist kendskab og erfaring med Den Motiverende Samtale og arbejder med at motivere mennesker til at ændre adfærd. Kurset er også relevant for undervisere i Den Motiverende Samtale, der ønsker at blive opdateret på nyeste forskning og få inspiration til nye øvelser, der sikrer læring.

Fokus: ny viden og praktik
Du præsenteres dels for nyeste forskning i Den Motiverende Samtale samt for en masse træning, der øger din sikkerhed i anvendelsen af centrale værktøjer i Den Motiverende Samtale.

Emner der berøres

 • Metodens fire faser
 • Nyeste forskning i forandringsudsagn
 • Træning i at frembringe forandringsudsagn
 • Træning i spørge- lytteteknikker
 • Træning i at styrke forandringsudsagn
 • Træning i at forebygge og håndtere modstand Fokus er rettet mod praktiske værktøjer, der sikrer, at deltagerne går hjem med en bredere værktøjskasse, der direkte kan anvendes i arbejdet med at motivere mennesker.

Når du kommer hjem, har du:

 • Fået indsigt i nyeste forskning i Den Motiverende Samtale
 • Fået indsigt i nyeste forskning i Den Motiverende Samtale
 • Fået konkrete værktøjer til at opbygge en samarbejdende og empatisk relation til personen
 • Fået konkrete redskaber til at mobilisere personens motivation
 • Fået konkrete redskaber til at styrke personens motivation
 • Opnået tryghed i at anvende redskaberne som en naturlig og aktiv del af din praksis
 • Inspiration og kompetence til at overføre læringen til eget arbejde

Metode og teoretisk afsæt
Vi arbejder med praksisnære øvelser, så læringen let overføres til egen praksis. Undervisningsformen er involverende og bygger på aktiv deltagelse. Der veksles mellem kortere teoretiske oplæg, praktisk casearbejde, eksempler, videodemonstrationer, diskussioner, feedback etc.

Dato og tidspunkt:
Modul I.: 3.-4. december 2024
Modul II: 18. december 2024

Alle dage fra kl. 9:00-16:00

Sted:
København

Pris:
Samlet pris for begge moduler: kr. 7.000,- ekskl. moms og inkl. materialer og arbejdspapirer.

Underviser: 
Gregers Rosdahl 

Gregers er medlem af MINT og har undervist i den motiverende samtale i en årrække. Gregers er forfatter til bøgerne ‘Den motiverende samtale i teori og praksis’ og ‘Den motiverende samtale – Praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering’. 

Tilmelding og spørgsmål 
Kontakt Gregers Rosdahl på mail: Gregers@denmotiverendesamtale.dk
eller pr. tlf: 31791080.