Overbygning – 3 dage

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, der har samtaler med mennesker om forandring inden for områder som alkohol og stofmisbrug, sundhedsfremme, det sociale område, psykiatrien, kriminalforsorgen og beskæftigelsesområdet.

Formål
At give medarbejderne en større sikkerhed i anvendelsen af centrale redskaber fra den motiverende samtale og øge medarbejdernes brug af metoden i eget arbejde.

Det lærer medarbejderne:

  • At styre og strukturere en samtale ud fra metodens fire motivationsprocesser
  • At anvende åbne spørgsmål til at frembringe personens forandringsudsagn
  • At genkende og styrke forandringsudsagn
  • At udvise forståelse og empati for personens grunde til ikke at ændre adfærd
  • Forskellige strategier til at håndtere modstand
  • At anvende MITI feedbackredskabet

Undervisningen veksler mellem forskellige pædagogiske virkemidler, der sikrer involvering og læring herunder teorioplæg, eksempler fra praksis, videodemonstrationer, øvelser og træning samt erfaringsudveskling. Kurset retter sig mod medarbejdernes praktiske hverdag, og konkrete situationer fra medarbejdernes samtaler inddrages løbende i undervisningen. For at sikre at medarbejderne kan implementere læringen i sin hverdag, bygger kurset på høj grad af aktivitet.