Supervision

Målgruppe
Supervision henvender sig til medarbejdere, der allerede er godt bekendt med den motiverende samtale, og som ønsker at gå i dybden med egen praksis og forfine sin samtaleteknik og anvendelse af den motiverende samtale.

Formål
At give medarbejderne mulighed for at forbedre deres anvendelse af den motiverende samtale i egen praksis. Ved at arbejde med konkrete eksempler og situationer som de udspiller sig i medarbejdernes hverdag kobles metoden endnu tættere til den enkeltes praksis.

Om supervisionen
Her mødes deltagerne i mindre grupper (5-8 deltagere) i to-tre timer og træner at anvende den motiverende samtale på konkrete problemstillinger fra deres egen hverdag. Typisk foregår det således, at deltagerne medbringer nogle konkrete cases/situationer fra deres arbejde, der danner grundlag for træning i gruppen. Oftest drøftes først hvordan den motiverende samtale kan anvendes i forhold til disse cases, dernæst demonstrerer supervisor hvordan samtalen kan gribes an, og endelig træner deltagerne på at anvende den motiverende samtale på casen.