Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale (også kaldet Motivationssamtalen) er en evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil, søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil.

Hvem benytter samtalen
Den Motiverende Samtale benyttes i dag indenfor indsatsområder som:

  • Sundhedsvæsenet (af bl.a. læger, sygeplejersker, diætister, rygestopinstruktører,
    fysioterapeuter, ergoterapeuter)
  • Alkohol og misbrug (af alkoholrådgivere og misbrugskonsulenter)
  • Aktivering af ledige (af jobkonsulenter, revamedarbejdere og socialrådgivere)
  • Ungeområdet (af psykologer og socialrådgivere)
  • Indsatte ved samtaler om misbrug, sundhed og udslusning (af fængselsfunktionærer)
  • Rehabiliteringssamtaler (af f.eks. fysio- og ergoterapeuter)
  • Psykologiske problemstillinger (af psykologer)

Løsninger frem for problemer
Mange samtalemetoder arbejder med et fokus på personers problemer og fejlslagne forsøg på løsninger. Den Motiverende Samtale arbejder bevidst med et fokus på løsninger og tager udgangspunkt i personens positive forestillinger om en løsning. Samtalen orienteres omkring personens ressourcer og succeser og holder fokus på, hvad personen tidligere er lykkedes med. Dermed får personen synliggjort sine styrker og kompetencer og styrkes i troen på sine egne evner.

Den Motiverende Samtale er en humanisering
Den Motiverende Samtale bygger på en humanisering af personen, idet man tager udgangspunkt i personens ressourcer og egne forslag til løsninger. En grundpille i samtaleformen handler om forståelse og empati for personens situation og opfattelse. Der tages altid et respektfuldt udgangspunkt i personens egne værdier og ønsker. Den Motiverende Samtale bygger derfor på inddragelse og empowerment af personen.

Inddragelse og indre motivation
Mennesker arbejder altid på deres situation, også selv om de for en tid har valgt at resignere. Det er denne indsats man bygger på i Den Motiverende Samtale. I Den Motiverende samtale opdager personen sine egne styrker og ressourcer og finder selv frem til sine løsninger.

Den Motiverende Samtale arbejder bevidst på at inddrage personen i samtalen og gøre personen til en ansvarlig og aktiv medspiller for derigennem, at skabe indre motivation til forandringer. Den Motiverende Samtale placerer ansvaret for forandring hos personen selv, og beskriver metoder og strategier til at hjælpe rådgiveren til at gøre personen aktiv og ansvarlig for egen udvikling og forandring.