Grunduddannelse

Den Motiverende Samtale (Aarhus)

FORÅR 2024

Til dig, der ønsker solide og evidensbaserede værktøjer til at motivere mennesker til forandringer. 

Målgruppe
Hvis dit arbejde består i at samtale med mennesker om forandring, og du ønsker at få en praktisk og teoretisk forståelse for, hvordan man fremmer motivation til forandring, er dette kursus ideelt for dig. 

Kurset henvender sig til praktikere inden for hjælpeprofessionerne, fx sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, vejledere, jordemødre, sundhedskonsulenter, forebyggelseskonsulenter, psykologer, socialrådgivere og jobkonsulenter. 

Udbytte
Deltagere på dette forløb får en forståelse for, hvordan man arbejder motivationsfremmende. Deltagere lærer simple og konkrete redskaber, der fremmer personens egen motivation til forandringer. 

Når du kommer hjem, har du: 

 • Lært at kommunikere motiverende
 • Fået en forståelse for ånden i en personcentreret samtaleform
 • Lært at arbejde med løsningsfokus frem for problemfokus
 • Fået en forståelse for motivationsfaktorer og forandringsprocesser
 • Lært at håndtere modstand
 • Kompetence i anvendelse af de væsentligste værktøjer i Den Motiverende Samtale
 • Inspiration og kompetence til at overføre læringen til eget arbejde

Metode og teoretisk afsæt 
Under forløbet vil du træne og reflektere over anvendelsen af de væsentligste pointer og værktøjer i Den Motiverende Samtale. 

Undervisningsformen er involverende og bygger på aktiv deltagelse. Der veksles mellem teoretiske oplæg, praktisk færdighedstræning, eksempler, diskussioner og video- demonstrationer. Der skal påregnes tid til hjemmeopgaver før kurset og mellem modulerne. 

Det lærer medarbejderne:

 • At skabe en samarbejdende relation til personen
 • At kunne frembringe og styrke en persons motivation til forandring
 • At udvikle planer i samarbejde med personen
 • At kunne anvende spørge-lytte teknikker fra den motiverende samtale
 • At hjælpe personen til at se egne ressourcer og handlekompetencer
 • At kunne håndtere modstand
 • At informere på en dialogbaseret og personcentreret måde

Undervisningen veksler mellem forskellige pædagogiske virkemidler, der sikrer involvering og læring herunder teorioplæg, eksempler fra praksis, videodemonstrationer, øvelser og træning samt erfaringsudveksling. Kurset retter sig mod medarbejdernes praktiske hverdag, og konkrete situationer fra medarbejdernes samtaler inddrages løbende i undervisningen. For at sikre at medarbejderne kan implementere læringen i sin hverdag, bygger kurset på høj grad af aktivitet.

Dato og tidspunkt:
Modul I.: 9.-10. april 2025
Modul II: 23.-24. april 2025

Alle dage fra kl. 9:00-16:30

Sted:
Aarhus

Pris:
Samlet pris for begge moduler: kr. 9.000,- ekskl. moms og inkl. materialer og arbejdspapirer.

Underviser: 
Gregers Rosdahl 

Gregers er medlem af MINT og har undervist i den motiverende samtale i en årrække. Gregers er forfatter til bøgerne ‘Den motiverende samtale i teori og praksis’ og ‘Den motiverende samtale – Praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering’. 

Tilmelding og spørgsmål 
Kontakt Gregers Rosdahl på mail: Gregers@denmotiverendesamtale.dk
eller pr. tlf: 31791080.